जलविन्दु के हो? कसले कसले आँखा जांच गराउने ?

ग्लुकोमा भनेको के हो, ग्लुकोमाको परीक्षण कहिले गर्ने, ग्लुकोमा जोखिम कारक, तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा ग्लुकोमा सचेतना सप्ताह। Video Credit: Tilganga Institute of Ophthalmology | Dr Indira Paudyal Head of department, Glaucoma Clinic TilgangaNo comments